Innstilling fra forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2005, kapitler under Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Til Stortinget

Oslo, i forsvarskomiteen, den 26. november 2004

Marit Nybakk

leder og ordf. for kap. 42, 1700-4700, 1723-4723, 1735

Marit Arnstad

ordf. for kap. 1790-4790

Kjetil Bjørklund

ordf. for kap. 1791-4791, 1795-4795

Per Roar Bredvold

ordf. for kap. 1734-4734

Gunnar Halvorsen

ordf. for kap. 1720-4720, 1792-4792

Bjørn Hernæs

ordf. for kap. 1719,

1760-4760

Åge Konradsen

ordf. for kap. 1731-4731,

1740-4740

Rita Tveiten

ordf. for kap. 1732-4732

Per Ove Width

ordf. for kap. 1725-4725, 1733-4733

Åse Wisløff Nilssen

ordf. for kap. 451-3451, 1710-4710, 4799