Innstilling fra næringskomiteen om elektronisk handel og forretningsdrift

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 9. mars 2000

Morten Lund

leder

Ivar Kristiansen

ordfører

Kjell Opseth

sekretær