Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide, Bent Høie, Kari Lise Holmberg og Gunnar Gundersen om å gjøre det enklere for forskere og spesialister å arbeide ved godkjente utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 10. februar 2009

Tore Hagebakken

Rolf Reikvam

leder

ordfører