Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 29. november 2010

Ine M. Eriksen Søreide

leder

Jan Arild Ellingsen

Peter Skovholt Gitmark

Laila Gustavsen

ordf. for kap. 1720, 1732, 4720 og 4732

ordf. for kap. 151, 1731, og 4731

ordf. for kap. 162, 163, 167, 168, 1735, 1791 og 4791

Eva Kristin Hansen

Svein Roald Hansen

Morten Høglund

ordf. for kap. 140, 141, 144, 169, 1725, 1795, 4725 og 4795

ordf. for kap. 116, 117, 1700 og 4700

ordf. for kap. 118, 1760 og 4760

Siv Jensen

Ivar Kristiansen

Peter N. Myhre

ordf. for kap. 166 og 1716

ordf. for kap. 170, 1790 og 4790

ordf. for kap. 100, 103, 104, 1719 og 3100

Sverre Myrli

Tore Nordtun

Helga Pedersen

ordf. for kap. 171, 172, 1740 og 4740

ordf. for kap. 152, 480, 1710 og 4710

ordf. for kap. 115, 1723 og 4723

Bård Vegar Solhjell

Kjell Arvid Svendsen

Trygve Slagsvold Vedum

ordf. for kap. 164, 1733 og 4733

ordf. for kap. 150 og 160

ordf. for kap. 161, 1734 og 4734

Karin S. Woldseth

ordf. for kap. 153, 165, 1792 og 4792