Stortinget - Møte onsdag den 10. mars 2004 kl. 10

Dato: 10.03.2004

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Morten Høglund til utenriksministeren, vil bli tatt opp av representanten Christopher Stensaker.

Spørsmål 4, fra representanten Gjermund Hagesæter til finansministeren, er overført til samferdselsministeren som rette vedkommende. Etter ønske fra samferdselsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 19, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 6, fra representanten Asmund Kristoffersen til helseministeren, vil bli besvart at sosialministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 18, fra representanten Torbjørn Andersen til samferdselsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 19, fra representanten May Britt Vihovde til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Harald Hove.

Spørsmål 20, fra representanten Torstein Rudihagen til kommunal- og regionalministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 24, fra representanten Ingvild Vaggen Malvik til miljøvernministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 25, fra representanten Sylvia Brustad til miljøvernministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av miljøvernministeren, som er bortreist. Etter ønske fra justisministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 11, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 25

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 4

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24