Stortinget - Møte onsdag den 7. mars 2007 kl. 10

Dato: 07.03.2007

Sak nr. 1

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent.

– Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 3, fra representanten Bjørg Tørresdal til kommunal- og regionalministeren, er overført til arbeids- og inkluderingsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 13, fra representanten Robert Eriksson til arbeids- og inkluderingsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 3, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmålene 19 og 20, fra henholdsvis representantene Thore A. Nistad og Inge Lønning til helse- og omsorgsministeren, bortfaller, da spørrerne ikke er til stede.

Spørsmål 22, fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til helse- og omsorgsministeren, er overført til justisministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra justisministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 17, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 13

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 22

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27