Stortinget - Møte onsdag den 13. februar 2008 kl. 10

Dato: 13.02.2008

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent.

- Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 6, fra representanten Vera Lysklætt til kommunal- og regionalministeren, er overført til miljø- og utviklingsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil imidlertid bli besvart av finansministeren på vegne av miljø- og utviklingsministeren, som er opptatt i annet møte.

Spørsmål 7, fra representanten Bård Hoksrud til miljø- og utviklingsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er opptatt i annet møte.

Spørsmål 12, fra representanten Borghild Tenden til arbeids- og inkluderingsministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av arbeids- og inkluderingsministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra justisministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 1. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Inge Hallgeir Solli.

Spørsmål 14, fra representanten Elisabeth Aspaker til justisministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart før spørsmål 12, som besvares før spørsmål 1, dvs. først i spørretimen.

Presidenten: Det første spørsmål som etter disse endringer vil bli tatt opp til besvarelse, er spørsmål 14.

Spørsmål 14

Spørsmål 12

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål13

Spørsmål15

Spørsmål 16

Spørsmål17