Stortinget - Møte tirsdag den 1. desember 2009 kl. 10

Dato: 01.12.2009
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.20.