Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2010 – lovendringer

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2009

Torgeir Micaelsen
leder og ordfører