Stortinget - Møte torsdag den 3. desember 2009 kl. 10

Dato: 03.12.2009
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.30.