Stortinget - Møte torsdag den 2. desember 2010 kl. 10

Dato: 02.12.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.38.