Stortinget - Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10

Dato: 21.03.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.41.