Stortinget - Møte onsdag den 19. juni 2013 kl. 9

Dato: 19.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.36.