Stortinget - Møte torsdag den 11. juni 2015 kl. 10

Dato: 11.06.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.53.