Stortinget - Møte fredag den 11. desember 2015 kl. 9

Dato: 11.12.2015
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.03.