Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 4. desember 2015

Geir Pollestad

leder og ordf. for kap. 900, 1100, 3900 og 4100

Frank Bakke-Jensen

ordf. for kap. 903, 922, 1142, 3903 og 4142

Else-May Botten

ordf. for kap. 950, 2429, 2460, 3950, 3961, 5329, 5460, 5614 og 5629

Pål Farstad

ordf. for kap. 905, 1112, 1139, 1148, 3905 og 4112

Ingunn Foss

ordf. for kap. 1115, 1144, 3904 og 4115

Gunnar Gundersen

ordf. for kap. 911, 1136, 3911 og 4136

Ingrid Heggø

ordf. for kap. 936, 940 og 3936

Line Henriette Hjemdal

ordf. for kap. 910, 915, 1161, 3910 og 4162

Morten Ørsal Johansen

ordf. for kap. 1138 og 1149

Øyvind Korsberg

ordf. for kap. 909, 917, 919 og 3917

Odd Omland

ordf. for kap. 906, 953, 2421, 2426, 3906, 5325 og 5326

Jørund Rytman

ordf. for kap. 902, 935, 3902 og 3935

Knut Storberget

ordf. for kap. 1150, 1151 og 4150

Ove Trellevik

ordf. for kap. 904, 924 og 930