Stortinget - Møte torsdag den 7. desember 2017 *

Dato: 07.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 01.25.