Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Dokumenter: (Lovvedtak 13 (2017–2018), jf. Innst. 58 L (2017–2018) og Prop. 168 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 6 [13:18:17]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) (Lovvedtak 13 (2017–2018), jf. Innst. 58 L (2017–2018) og Prop. 168 L (2016–2017))