Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Dokumenter: (Lovvedtak 11 (2017–2018), jf. Innst. 78 L (2017–2018) og Dokument 8:61 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 4 [13:18:15]

Stortingets vedtak til lov om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, kommuneloven og regnskapsloven (videreføring av redegjørelsesplikten) (Lovvedtak 11 (2017–2018), jf. Innst. 78 L (2017–2018) og Dokument 8:61 L (2017–2018))