Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 20 [14:01:49]

Referat

  • 1. (196) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Gina Knutson Barstad, Åsmund Aukrust, Ruth Grung og Per Espen Stoknes om vern av Øystesevassdraget (Dokument 8:90 S (2017–2018))

    Samr.: Vert sendt energi- og miljøkomiteen.

  • 2. (197) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Geir Adelsten Iversen og Per Olaf Lundteigen om å leggje ned dagens Beslutningsforum for nye metodar og sikre openheit om legemiddelprisar i Noreg (Dokument 8:93 S (2017–2018))

    Samr.: Vert sendt helse- og omsorgskomiteen.

Presidenten: Då er dagens kart behandla ferdig. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.