Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Dokumenter: (Lovvedtak 12 (2017–2018), jf. Innst. 65 L (2017–2018) og Prop. 10 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 5 [13:18:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven mv. (Lovvedtak 12 (2017–2018), jf. Innst. 65 L (2017–2018) og Prop. 10 L (2017–2018))