Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Dokumenter: (Lovvedtak 14 (2017–2018), jf. Innst. 4 L (2017–2018) og Prop. 1 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 7 [13:18:18]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) (Lovvedtak 14 (2017–2018), jf. Innst. 4 L (2017–2018) og Prop. 1 LS (2017–2018))