Bevilgninger på statsbudsjettet 2009

Budsjett-innst. S. nr. 10 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2008 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2009 for rammeområde 14 - Konstitusjonelle institusjoner . Det er bevilget 1 495 791 000 kroner. Rammeområdet omfatter bevilgninger til Det kongelige hus og til Stortinget og dets underliggende institusjoner; Rikrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåking- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Bevilgningen er i samsvar med forslagene fremsatt i St.prp. nr. 1 (2008-2009).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2008