Statsbudsjettet 2009

Budsjett-innst. S. I (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Budsjett-innst. S. I (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt finansinnstillingen, Budsjett-innst. S. I (2008-2009). Finansinnstillingen omhandler nasjonalbudsjettet og statsbudsjettets utgifts- og inntektsside. Stortinget vedtok med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, Regjeringens forslag med enkelte unntak. Endringene i forhold til Regjeringens forslag fremgår av innstillingens pkt. 2.1 og 3.3.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2008