Bevilgninger på statsbudsjettet 2009

Budsjett-innst. S. nr. 9 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 28.11.2008 Budsjett-innst. S. nr. 9 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til bevilgninger på statsbudsjettet 2009 - for rammeområde 9 Miljøverndepartementet og for rammeområde 12 Olje- og energidepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2008