Bevilgninger på statsbudsjettet 2009

Budsjett-innst. S. nr. 15 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2008 Budsjett-innst. S. nr. 15 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2009 for de budsjettkapitler som hører inn under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet innenfor rammeområde 7. Rammeområde 7 ble vedtatt med netto utgiftsramme på 262 075 013 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2008