Bevilgninger på statsbudsjettet 2009

Budsjett-innst. S. nr. 13 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2008 Budsjett-innst. S. nr. 13 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av rammeområde 17 transport og kommunikasjon på inntekts- og utgiftskapitler for 2009 under Samferdselsdepartementet , Fiskeri- og kystdepartementet (Kystforvaltning), Fornyings- og administrasjonsdepartementet (IKT-tiltak) og Justisdepartementet (Nødnett) . Netto rammebeløp for rammeområde 17 er kroner 28 069 337 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2008