Bevilgninger på statsbudsjettet 2009

St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2008 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av inntekts- og utgiftskapitlene under ramme 2 (familie og forbruker) Barne- og likestillingsdepartementet og ramme 3 (kultur) Kultur- og kirkedepartementet, hhv. 60,3 mrd. kr. og 6,9 mrd. kr. Budsjettet for ramme 2 ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet.og Kristelig Folkeparti Budsjettet for ramme 3 ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2008