Bevilgninger på statsbudsjettet 2009

Budsjett-innst. S. nr. 7 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2008 Budsjett-innst. S. nr. 7 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har vedtatt Regjeringens forslag til bevilgninger og fullmakter på Statsbudsjettet for rammeområde 8. Rammeområde 8 omfatter kapitler under Forsvarsdeparementet, kapittel 451-3451 underJustisdepartementet og kapittel 42 under Finansdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2008