Bevilgninger på statsbudsjettet 2009

Budsjett-innst. S. nr. 12 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009) Tillegg nr. 1 og 3 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2008 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjett for 2009 på områdene utdanning og forskning, trossamfunn og kirke på grunnlag av Budsjett-innst.S. nr. 12 (2008-2009).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2008