Bevilgninger på statsbudsjettet 2009

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 og 4 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2008 Budsjett-innst. S. nr. 8 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har, mot stemmene til Frp, H, KrF og V, vedtatt fordeling av kr 4 429 357 000 på kapitler og poster på rammeområde 9 Næring og kr 707 851 000 på kapitler og poster på rammeområde 10 Fiskeri. Et annet flertall, alle unntatt FrP, H og V, har vedtatt fordeling av kr 13 696 799 på kapitler og poster på rammeområde 11 Landbruk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2008