Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 2009

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet