Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010), Innst. 3 S (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2009 Innst. 3 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2010, med vekslende flertall, gjort vedtak om skatter, avgifter, toll, rammetilskudd til kommunesektoren, statsbudsjettets kapiteler om utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter. Vedtakene er i tråd med Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2009