Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 vedrørende kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet (rammeom-rådene 1 og 6)

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 3. desember 2010

Heikki Holmås

leder og ordf. for kap. 20, 21, 24, 581, 3021 og 3024

Per-Willy Amundsen

Geir Jørgen Bekkevold

Lise Christoffersen

ordf. for kap. 490 og 3490

ordf. for kap. 552, 821, 1581, 3821 og 4581

ordf. for kap. 491, 820, 822, 823 og 3822

Gjermund Hagesæter

Roald Aga Haug

Håkon Haugli

ordf. for kap. 582, 587 og 3587

ordf. for kap.1502

ordf. for kap. 500, 585, 1500, 1503, 1510, 1520, 2445, 3585, 4510, 4520 og 5445

Trond Helleland

Ola Borten Moe

Ingalill Olsen

ordf. for kap. 1530, 1533, 1540, 4533 og 4540

ordf. for kap. 2426, 5326 og 5613

ordf. for kap. 579 og 586

Eirik Sivertsen

Åge Starheim

Michael Tetzschner

ordf. for kap. 551, 554, 1534, 1535 og 1536

ordf. for kap. 1584 og 4584

ordf. for kap. 580, 1570, 1571, 1580, 1582, 2412, 5312 og 5446