Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helse- og omsorgsministeren HHD (1 - 20 av 87)
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:611 (2021-2022)

  Innlevert: 08.12.2021

  Sendt: 08.12.2021

  Til behandling

  Hva vil regjeringa gjøre for å rekruttere intensivsykepleier som har forlatt yrket og vurderer regjeringa å sette inn strakstiltak for å sikre bedre arbeidsvilkår for å beholde dem som er i jobb?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:603 (2021-2022)

  Innlevert: 07.12.2021

  Sendt: 07.12.2021

  Til behandling

  Kan helseministeren forsikre om at Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus blir fult ut kompensert for sine faktiske utgifter knyttet til koronainnsatsen i 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:602 (2021-2022)

  Innlevert: 07.12.2021

  Sendt: 07.12.2021

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil helseministeren gjennomføre for å hindre at helsepersonell som er fratatt sin autorisasjon på grunn av grenseoverskridende atferd eller seksuelle overgrep overfor pasienter, kan fortsette å utøve individuell samtaleterapi, og hva vil ministeren gjøre for å bedre pasientvernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Peter Frølich (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:596 (2021-2022)

  Innlevert: 06.12.2021

  Sendt: 07.12.2021

  Til behandling

  Mandag 6. desember sier helse- og omsorgsministeren til VG at "vi har kontroll" på smittesituasjonen. Noen timer senere forteller assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad samme avis at "vi dessverre ikke [har] kontroll" på smittesituasjonen. Er det helse- og omsorgsministeren eller Helsedirektoratets utsagn som er korrekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:589 (2021-2022)

  Innlevert: 06.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Til behandling

  Bestillerforum ba 30. august om en rask metodevurdering av medisinen Kaftrio, som personer med den medfødt og arvelige sykdom cystisk fibrose er avhengig av for å leve. Hva er etter statsrådens syn en «rask vurdering»?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:586 (2021-2022)

  Innlevert: 05.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Til behandling

  Vil statsråden sikre at studenter som har fått BPA kan få ta disse med på utveksling og i studiesituasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:580 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  På regjeringens pressekonferanse 2. desember kommuniserte statsministeren at julebord bør gjennomføres innenfor det nye regelverket, men allerede før antallsbegrensningen ble innført så valgte Helsedepartementet å avlyse sitt julebord. Hva er begrunnelsen for dette, og betyr dette at de andre departementene avlyser sine julebord med samme begrunnelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:577 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Til behandling

  Kan helseministeren redegjøre for hvordan hun vil sikre lavterskeltilbud til mennesker med spiseforsyrrelser og hvordan hun mener at ROS skal kunne fortsette sitt påbegynte landsdekkende arbeid.
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:576 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Til behandling

  Hvordan skal statsråden sørge for at de regionale helseforetakene oppnår de nasjonale responstidmålene for ambulanser?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:575 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Til behandling

  Mener statsråden hun har fulgt opp Arbeiderpartiets valgkampløfter om en kraftig styrking av psykisk helsehjelp til unge?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:569 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Vil statsråden følge dette opp, sikre at det blir ortopedisk akuttberedskap ved UNN Narvik,slik at eldre med lårbeinsbrudd- eller hoftebrud slipper lange og anstrengende turer til Harstad, slik tildligere helseminister bent Høye forsikret ?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:564 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Stemmer det at regjeringen har fjernet ordlyden i mandatet til Kvinnehelseutvalget, som gjør at kvinners helse i fengsel ikke inkluderes, i så fall hvorfor det og hvordan vil statsråden prioritere kvinners helse i fengsel fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:562 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Solberg-regjeringen oppnevnte 5. mars 2021 et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Forrige gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999. På regjeringens nettsider kan vi lese at mandatet er noe endret etter regjeringsskiftet. Hva er det nye mandatet til Kvinnehelseutvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole-Ansger Nepomuk Martini (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:561 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for fortgang i arbeidet med å realisere eit godt desentralisert behandlingstilbod for personar med kjønnsinkongruens?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:545 (2021-2022)

  Innlevert: 01.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Til behandling

  Hva tenker helseministeren om at eldre pasienter må vente utendørs i fem timer på pasienttransport, og hvordan vil ministeren sikre at slike grove feil ikke skjer igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:541 (2021-2022)

  Innlevert: 01.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for å innrette spesialistutdanningen i allmennmedisin slik at vi kan få rekruttert og utdannet flere fastleger, og vil ministeren legge til rette for nasjonale løsninger slik at erfaring fra privat allmennlegetjeneste blir tellende praksis i spesialistutdanningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:539 (2021-2022)

  Innlevert: 01.12.2021

  Sendt: 01.12.2021

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Har statsråden tankar om korleis ein kan sikre framtidig beredskap for medisinsk eingangsutstyr, og korleis ser ein at regjeringa kan bidra til at norske bedrifter også får ei rolle i det europeiske samarbeidet om slikt utstyr for også å kunne gje auka europeisk beredskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:570 (2021-2022)

  Innlevert: 30.11.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Til behandling

  Er statsråden enig med sin statssekretær om at man bør gå inn for tvangsvaksinering av befolkningen, og at sykepleiere som etterspør lønnsløft er bortskjemte sutrekopper?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:520 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Besvart: 06.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hva vil helseministeren gjøre for å sikre både fortgang i forhandlingene mellom beslutningsforum og leverandørene, og samtidig gi kvinner med uhelbredelig brystkreft god nok behandling i lys av avslaget fra Beslutningsforum på medisinen Enhertu, som ville gitt kvinnene med uhelbredelig brystkreft forlenget levetid?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:505 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Besvart: 06.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hvilke tiltak vil statsråden gjøre for å sikre flere intensivplasser inn mot en fremtidig periode med høyt smittetrykk og press på helsevesenet?