Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helse- og omsorgsministeren HHD (1 - 20 av 73)
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:594 (2022-2023)

  Innlevert: 02.12.2022

  Sendt: 02.12.2022

  Til behandling

  Kan jeg be om at statsråden legger frem en oversikt over antall overliggere på sykehusene, og hva er beredskapsplanen for å møte for å møte økning av pasienter med luftveissykdommer, med pandemien frisk i minne, når vi blant annet vet at sesongens influensatopp er foran oss?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:588 (2022-2023)

  Innlevert: 01.12.2022

  Sendt: 02.12.2022

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvordan embetsverket og myndighetene har vært involvert i avtaleinngåelsen mellom Babcock og Ancala Partners, og er det fritt frem for anbudsvinnere å selge virksomheten videre uten at det går gjennom noen form for kontrollorganer?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:586 (2022-2023)

  Innlevert: 01.12.2022

  Sendt: 02.12.2022

  Til behandling

  Vil helseministeren sikre at Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) får fortsette driften for å ferdigstille arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:580 (2022-2023)

  Innlevert: 01.12.2022

  Sendt: 01.12.2022

  Til behandling

  Mener statsråden at hun har styring med hvordan Helse Sør-Øst HRF styrer ressursene rettet mot psykisk helsevern og mener statsråden at utviklingen er i tråd med regjeringens føringer og den utviklingen statsråden selv ser for seg gjennom utredningene til det nedsatte ekspertutvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:562 (2022-2023)

  Innlevert: 29.11.2022

  Sendt: 30.11.2022

  Til behandling

  Er statsråden trygg på at kuttene som regjeringen foreslår ikke vil gå utover Folkehelseinstituttet sin mulighet til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag og ivareta helseberedskapen på en god måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:553 (2022-2023)

  Innlevert: 29.11.2022

  Sendt: 30.11.2022

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen overholde sine internasjonale forplikter til å sørge for en trygg jødisk alderdom for holocaustoverlevende og andre ofre for naziforfølgelsene som har behov for sosial hjelp og medisinsk oppfølging, når tilskuddet til Jødisk bo- og seniorsenter reduseres?
 • Skriftlig spørsmål fra Irene Ojala (PF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:547 (2022-2023)

  Innlevert: 28.11.2022

  Sendt: 29.11.2022

  Til behandling

  Har Finnmarkssykehuset HF sendt sin vurdering og konklusjon rundt behovet for operasjonsstuer i Alta til Helse- og omsorgsministeren, eller har foretaket ikke enda ferdigstilt sine vurderinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:541 (2022-2023)

  Innlevert: 28.11.2022

  Sendt: 28.11.2022

  Til behandling

  Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen har slått alarm om den generelle beredskapen og spesielt tilbudet til de fødende ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Uten forhandlinger med de tillitsvalgte er fødeavdelinga nå nedgradert til fødestue, og alle risikofødende fra Lofoten og Vesterålen må til Bodø, en biltur på rundt 6 timer vinterstid. Mener helse og omsorgsministeren at helseforetaket ivaretar beredskapen for befolkingas fødetilbud slik situasjonen ved Nordlandssykehuset avd. Stokmarknes er nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:540 (2022-2023)

  Innlevert: 28.11.2022

  Sendt: 28.11.2022

  Til behandling

  I 2020 kalte Ingvild Kjerkol et forslag om å øke egenandelstaket til 3 030 kr for «fryktelig usosialt», mens nå som statsråd foreslår hun selv å øke det til 3 040 kr – 10 kroner mer enn forslaget. Mener statsråden egen politikk er «fryktelig usosial»?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:538 (2022-2023)

  Innlevert: 28.11.2022

  Sendt: 28.11.2022

  Til behandling

  Hva har Nordlandssykehuset gjort for å rekruttere rett kompetanse til sykehuset i Vesterålen og vil helseministeren nå bidra til å sette inn ressurser og målrettede tiltak som umiddelbart viser en løsning på situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:536 (2022-2023)

  Innlevert: 28.11.2022

  Sendt: 28.11.2022

  Til behandling

  I Dagens Næringsliv kan vi lese at dagens operatør av deler av luftambulansetjenestene, Babcock, selges til ukjente eiere og at Luftambulansetjenestene HF ikke har oversikt over hvem de nye eierne er, eller hvor de opererer. Hvilke grep gjøres for å redusere risiko, og hvordan følges planen om å tilbakeføre ansvaret for å drifte luftambulansen i offentlig regi opp, slik det er lovet i Hurdalserklæringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:535 (2022-2023)

  Innlevert: 28.11.2022

  Sendt: 28.11.2022

  Til behandling

  Hvilke konkrete grep vil helseministeren gjøre for raskest mulig å få gjenåpnet fødeavdelinga og få tilbake akuttberedskapen ved Nordlandssykehuset Vesterålen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:509 (2022-2023)

  Innlevert: 24.11.2022

  Sendt: 25.11.2022

  Besvart: 02.12.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Det er ulike signaler fra Helse Sør-Øst om hvordan de vil sikre kapasiteten av døgnbehandling innenfor disse viktige behandlingsområdene, når fritt behandlingsvalg avvikles om 4 uker. Kan statsråden avklare om det fra 1.1.2023 vil være kapasitet til å behandle samme antall pasienter på døgnopphold og kan statsråden redegjøre for hva HSØ sin plan er, skal HSØ gjennomføre nye anskaffelser eller mener HSØ at dagens nivået er tilstrekkelig?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:504 (2022-2023)

  Innlevert: 24.11.2022

  Sendt: 24.11.2022

  Til behandling

  Vil regjeringen sikre at det er godt nok tilbud på spesialisthelsetjenester i Lofoten og Vesterålen, sett i lys av de siste signaler fra Helseministeren? Hva tenker regjeringen om eventuelle sammenslåinger av sykehus i Nord-Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:501 (2022-2023)

  Innlevert: 23.11.2022

  Sendt: 24.11.2022

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere en ordning der egenandelene for helsehjelp blir fordelt over flere måneder for kronikere og andre pasienter som raskt når egenandelstaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:499 (2022-2023)

  Innlevert: 23.11.2022

  Sendt: 24.11.2022

  Besvart: 02.12.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hvordan vil helseministeren forsikre seg om at det antall pasienter som siden 2015 har fått tilbud ved Modum Bad under FBV ordningen, og de siste to årene under FBV og tilleggsavtalen, får det også etter 01.01.2023, og hvordan vil du sikre at den tilleggskapasiteten som er bygd opp ikke må bygges ned slik at også henviste pasienter fra andre helseforetak vil få tilbud om avansert traume-, angst-, depresjon og spiseforstyrrelsesbehandling ved Modum Bad?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:491 (2022-2023)

  Innlevert: 23.11.2022

  Sendt: 23.11.2022

  Besvart: 02.12.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Over hele landet stenges fødeavdelinger, periodevis eller permanent, på grunn av mangel på jordmødre og gynekologer. Det er svært urovekkende når personellmangelen har gått så langt at det selv i landets største by ikke er rom for å drive forsvarlig og uten å stenge ned enheter i helgene. Har helseforetakene undersøkt årsakene til at så mange jordmødre har sluttet i sykehusene, og hva har de gjort av tiltak for å rekruttere og beholde?
 • Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:485 (2022-2023)

  Innlevert: 22.11.2022

  Sendt: 23.11.2022

  Besvart: 28.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  I Aftenposten kan vi lese at papirløse gravide ikke tør å be om helsehjelp. SV har tidligere foreslått at helsehjelp må styrkes betydelig, og den sammenheng anerkjente statsråden at det var: «behov for en gjennomgang for å sikre at rettighetene praktiseres etter intensjonen». Er gjennomgangen gjort, og hvilke funn resulterte det i, og hvilke tiltak ønsker regjeringen å sette i gang slik at alle gravide kvinner sikres bedre helsehjelp?
 • Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:460 (2022-2023)

  Innlevert: 20.11.2022

  Sendt: 21.11.2022

  Besvart: 30.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Jeg er gjort oppmerksom på at organisasjoner som tidligere har fått støtte over statsbudsjettet, men som nå skal kunne søke fra en større samlepott, har fått beskjed om at ny ordning ikke er utformet og at organisasjonene trolig ikke kan få utbetalt støtte før i april. Hvordan vil statsråden sikre kontinuitet i viktige lavterskel støttetilbud som også vil være støtteberettiget etter ny ordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:455 (2022-2023)

  Innlevert: 18.11.2022

  Sendt: 21.11.2022

  Besvart: 25.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Etter at Ukom kom med rapporten «Betalingsvansker er en pasientsikkerhetsrisiko» der det konkluderes med at helsetjenestens ikke-møtt-gebyrer skaper en ekstra byrde for pasienter med dårlig økonomi, uttalte statssekretær i helsedepartementet til Sykepleien at ordningen skulle evalueres. I budsjettet har regjeringa økt gebyret for somatikken med 25 % til hele 1 500 kr. Hvorfor har regjeringa valgt å øke dette gebyret når evalueringen ikke er gjennomført og til tross for advarsler mot konsekvensene?