Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Østfold (1 - 20 av 20)
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:290 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Hvorfor eksisterer det ikke et mer effektivt regelverk for kommersiell høsting av den svartelistede stillehavsøstersen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:287 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Støtter statsråden Statens vegvesens reviderte forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området, og vil han ta initiativ til å få beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene for næringsliv og innbyggere ved sentralisering av disse tjenestene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:285 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 12.11.2019

  Til behandling

  Kan statsråden legge frem all korrespondanse mellom departementet og Statnett, mellom norsk side og EU, mellom norsk side og ESA, og mellom Norge og EFTA-landende vedrørende utbyggingen av NorthConnect-kabelen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:225 (2019-2020)

  Innlevert: 05.11.2019

  Sendt: 06.11.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at fremtidige investeringer i sentral- og regionalt nett i fremtiden bygges ut med nok kapasitet til å ta inn fremtidig fornybar energi, og unngå som på Erstmyra at anlegget er fullt fra dag én?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:197 (2019-2020)

  Innlevert: 30.10.2019

  Sendt: 31.10.2019

  Besvart: 07.11.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Vil regjeringen ta initiativ til å samarbeide med andre land for å vurdere økonomiske og politiske sanksjoner mot Israel dersom de folkerettsstridige sidene av fengslingspraksisen overfor palestinske barn ikke snarlig endres?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:149 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Besvart: 31.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I NRK 24.10 kan vi lese om at krisesentre over hele landet varsler at norske menn – opptil flere ganger – bokstavelig talt leverer sine utenlandske koner på døra til sentrene, for å kvitte seg med dem. Dette vitner om et alt for svakt regelverk og for lite forpliktelser til norske menn. Hvordan foreslår justisministeren å gjøre endringer for å gi bedre sikkerhet og verdig behandling av disse kvinnene?
 • Skriftlig spørsmål fra Elin Tvete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:148 (2019-2020)

  Innlevert: 23.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Besvart: 29.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden prioritere å fjerne forekomster av stillehavsøsters fra Oslofjorden?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:130 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Besvart: 30.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Er det grunnlag for å hevde at det i Østfold er personer som mottar uføretrygd som ikke har rett til dette, og deler statsråden NAV direktørens synspunkter om at det er en kulturell utfordring i Østfold som er bakgrunnen for det høye antallet på uføretrygd, og hva vil regjeringen gjøre for å øke andelen sysselsatte i Østfold?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:123 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Besvart: 28.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Er det, med utgangspunkt i dagens saksmengde i Østfold jordskifterett, gjort en helhetlig beregning av kostnadene ved etablering og drift av Østre Viken jordskifterett, og er det gjort vurderinger av sårbarhet for å miste kompetanse og ansatte ved en sammenslåing av rettskretsene for Østfold, og det meste av rettskretsene for Akershus, Oslo og Glåmdal jordskifterett med kommisjonens foreløpige forslag til lokalisering på Lillestrøm?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:103 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Besvart: 24.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil statsråden bruke erfaringene fra Sykehuset Østfold, og sikre at pasientene i Østfold og Vestby får likeverdige helsetjenester gitt forutsetningen som ligger i det nye sykehusbygget?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:102 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Besvart: 22.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Kan statsråden redegjøre for hvilke aktører i bransjen som har gitt råd til endringer i ordningen med stønad til barnebriller?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:98 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Besvart: 24.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvilke konkrete tiltak har regjeringen gjennomført, eller gjennomfører regjeringen, for å redusere praksisen med bruk av enkeltkjøp av institusjonsplass i barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:97 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva kan Bufetat gjøre hvis en kommersiell aktør presser frem at barnevernsbarn i enetiltak må bo i isolasjon når det strider mot etatens faglige råd?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:67 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Hvorfor tok ikke statsministeren opp menneskerettighetsspørsmål eller nylige bølgen med arrestasjoner av opposisjonelle og demonstranter i Egypt under møtet med Egypts president Abdel Fattah al-Sisi FNs generalforsamling nylig?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:49 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden redegjøre for hva det betyr at det ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form, vil regjeringen vurdere å gå bort fra vedtatt konsept for Østfoldbanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:48 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Den tyrkiske regjeringen har gitt grønt lys for en invasjon av de kurdiske områdene i Nord-Syria. Norge er en del av koalisjonen i kampen mot IS. Hvordan stiller regjeringen seg til en eventuell tyrkisk invasjon av Nord-Øst Syria, vil en slik invasjon være i tråd med folkeretten og hva foretar regjeringen seg isåfall ovenfor vår NATO-allierte Tyrkia?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:16 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil næringsministeren bidra til at EFTA viser samme åpenhet om den undertegnede avtalen mellom EFTA og MERCOSUR som EU-kommisjonen gjør med avtalen mellom EU og MERCOSUR gjennom informasjon på EFTAs hjemmeside?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:9 (2019-2020)

  Innlevert: 02.10.2019

  Sendt: 02.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Vil fiskeri- og matministeren vurdere å gjeninnføre regelen om at krabbeteiner ikke kan settes grunnere enn 25 meter, eventuelt begrenset til et område ytterst i Ytre Hvaler Nasjonalpark?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:4 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvilke tiltak vurderer statsråden som viktige for å få flere i arbeid i kommuner med høy arbeidsledighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  På hvilken måte vil statsråden bruke erfaringene fra prosjektet til å styrke helsetilbudet til slagpasienter, og vil statsråden ved gode resultater ta initiativ til at slagambulanser blir en del de prehospitale tjenestene?