Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Nord-Trøndelag (1 - 14 av 14)
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:329 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Til behandling

  Hva er årsakene til at kommunene og Helseforetakene ikke kompenseres likt for merverdiavgift for de samme tjenestene, og mener statsråden at dette er riktig tolkning av regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:313 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Kan helseministeren beskrive innholdet i anmodningen som er gitt til forsvaret om å bistå i flyambulansekrisen, og begrunne hvorfor det kun varer frem til jul?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:193 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke muligheter har ulike hjelpetiltak i dag for å fange opp et slikt nettverk og hva vil helseministeren gjøre for å forebygge negative og potensielt fatale konsekvenser av at unge møtes og påvirker hverandre på slike møteplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:173 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 31.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvor mange faste møter har kommunene med foretakene allerede, og hvor mange flere kommer til med helsefelleskapsreformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:156 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Er det statsrådens oppfatning at en forskrift som trer i kraft ikke skal følges fra første dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:154 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hvilke kriterier legges til grunn for oppnevning av lekrepresentant, og kan lekrepresentant for eksempel være en lege regnes som lekmann i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:128 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Besvart: 29.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hva vil arbeidsministeren gjøre for å forhindre slike klare omgåelser av dagens regelverk som beskrevet i begrunnelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:93 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Besvart: 22.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Hvordan vil statsråden tilrettelegge for økt eksport av landbruksvarer til utlandet, utover de ordningene som finnes i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:76 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Nøyaktig hvilke internasjonale og nasjonale ordninger er det helseministeren sikter til i Dokument nr. 15:2078 (2018-2019)?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:59 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 17.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan kan statsministeren påstå at det er bedre beredskap i luftambulansetjenesten nå enn det har vært tidligere, når Luftambulansetjenesten HF sier det var lavere beredskap fra leverandøren i august og september enn for snittet i 2018 og første halvår av 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:57 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Mener statsråden at noen av de nye oppgavene fylkeskommunen overtar fra Riksantikvaren bør nedprioriteres, eller hvor mener statsråden at fylkene skal kutte for å kunne følge opp alle oppgavene?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:56 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Besvart: 21.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil kommunene få nok penger i 2020 til å følge opp bemanningsnormen og pedagognormen, uten at de må kutte i andre tjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:47 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Når og på hvilken måte har regjeringen godkjent salget av NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:46 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Regjeringen har besluttet å legge ned Ullevål sykehus. Store og kostbare prosjekter finansiert av staten har en egen prosjektmodell for kvalitetssikring. Den skal sikre at gjennomføringen blir god. Vil en slik modell bli brukt ved investeringer knyttet til Gaustad/Aker og et eventuelt salg av Ullevål sykehus?