Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Oppland (1 - 11 av 11)
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:821 (2021-2022)

  Innlevert: 06.01.2022

  Sendt: 06.01.2022

  Besvart: 14.01.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  I desse dagar ser vi at vi over heile landet kan få oppløysingsvedtak i mange tvangssamanslåtte fylkeskommunar. I den samanheng er det store diskusjonar om kostnadar ved å løyse opp att. Det som ikkje får så stor merksemd er kor mykje kommune- og regionreformen har kosta fram til no. Både med prosessar gjennom Statsforvaltaren, tidlegare Fylkesmannen no Statsforvalteren, og direkte kostnadar ved samenslåing. Kan statsråden greie ut for kor mykje ressursar førre regjering brukte på kommune- og regionreformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:695 (2021-2022)

  Innlevert: 15.12.2021

  Sendt: 16.12.2021

  Besvart: 05.01.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Nysgjerrigper, Forskningsrådets forskerkonkurranse for barn, står i fare for å forsvinne på grunn av kutt. Dette er det eneste systematiske tilbudet for barn som vil forske i skolen. Hva mener Statsråden om prosjektet Nysgjerrigper, og vil Statsråden vurdere å finansiere prosjektet på annen måte slik at elevers hverdagsspørsmål fortsatt kan få vitenskapelige ben å gå på?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:677 (2021-2022)

  Innlevert: 14.12.2021

  Sendt: 15.12.2021

  Besvart: 16.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Justisministeren åpner for at deler av de nye fengselsplassene til erstatning for Oslo fengsel kan legges mer enn 45 min fra Oslo sentrum og holder døra på gløtt for Ilseng. Hvilken betydning ser justisministeren for seg at det vil ha for fengselet i Gjøvik og på Slidreøya?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:610 (2021-2022)

  Innlevert: 07.12.2021

  Sendt: 08.12.2021

  Besvart: 14.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Som er verbalforslag i vedtatt budsjett står det. «Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor Statens Vegvesen om å gjennomføre tiltak og reguleringer i dialog med Oslo kommune som kan redusere den lokale støy- og forurensningsbelastningen for beboere langs Riksvei 4 mellom Sinsen og Grorud». Kan statsråden garantere at dette ikke vil føre til forsinkelser i utbyggingen, av riksvei 4 Gjøvik – Mjøsbrua?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:555 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Besvart: 13.12.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  I framlagt forslag til statsbudsjett for 2022 prop 1 s (2021-2022) og Prop 1 S tillegg 1 (2021-2022) er det foreslått kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 % til 10 % i 2022, og nedtrapping for enkeltstående barnehager fram til 2024. Flere barnehager og deriblant paraplyorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener dette vil gi tøffere økonomiske vilkår for barnehagene. Hvordan stiller kunnskapsministeren seg til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:464 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 25.11.2021

  Besvart: 06.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Det er viktig for helsetilbudet til folk i Innlandet at nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua etableres. Kan helseministeren garantere at fremdriften i saken opprettholdes som vedtatt og stadfestet av tidligere helseminister?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:329 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Besvart: 19.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvorfor vil ikke regjeringen utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål på jerv, og hva mener regjeringen med moderne jaktmetoder?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:161 (2021-2022)

  Innlevert: 27.10.2021

  Sendt: 28.10.2021

  Besvart: 02.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hvilke konsekvenser vil en utredning av Nye Veier AS ha for prosjektene Rv. 4 Hunndalen-Mjøsbrua og E6 Otta-Dombås, og kan statsråden garantere at en slik utredning ikke vil ha konsekvenser for fremdriften i disse to prosjektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:111 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 22.10.2021

  Besvart: 29.10.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Høyere utdanning har fortsatt behov for å løfte kvaliteten i et internasjonalt perspektiv, sikre mer arbeidsrelevans i utdanningene og omstille seg til kompetansereform. I sitt første intervju fremhever imidlertid statsråden for høyere utdanning og forskning at det som nå er viktigst i høyere utdanning er: Mindre engelsk - og klapp på skuldrene til studenter som har jobb ved siden av. Mener statsråden det er i tråd med regjeringens tillitsreform å pålegge institusjonene å bruke mindre engelsk i undervisningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:40 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Besvart: 23.10.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  I Hurdalplattformen finnes det ikke et eneste punkt som stiller krav til mottakere av norsk bistand. Hvilke krav mener utviklingsministeren skal ligge til grunn for at land skal motta bistand fra Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:12 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 19.10.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Hvis alle fossilbiler i Norge ble erstattet av el-biler som skulle lades bare fra fornybar strøm fra de største og mest moderne vindturbiner, hvor mange slike turbiner måtte da bygges?