Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Oppland (1 - 20 av 81)
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1746 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere å fjerne utseilingskravet fra rederiskatteordningen, nettolønnsordningen og sjømannsfradraget?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1711 (2019-2020)

  Innlevert: 23.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Til behandling

  Mener statsråden at regelverket som fratar en enslig uføretrygdet forsørger barnetillegget fordi nå avdød ektefelle har mottatt erstatning etter feilbehandling på et sykehus er rimelig, og dersom statsråden ikke mener det, vil han bidra til en ny fortolkning i forvaltningen av regelverket ?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1695 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 29.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvilke prosjekter er per nå i Nye Veier AS sin portefølje, hvilke av prosjektene er under planlegging, hvilke av prosjektene har besluttet oppstarttidspunkt og hva er planlagt framdrift på de resterende prosjektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1682 (2019-2020)

  Innlevert: 19.05.2020

  Sendt: 20.05.2020

  Besvart: 25.05.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Kan statsråden redegjøre for hvordan NIBIOs rapport fra mars 2019 om myrandelen av dyrkbart areal i ulike deler av landet informerer utformingen av nydyrkingsforskriften?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1638 (2019-2020)

  Innlevert: 15.05.2020

  Sendt: 15.05.2020

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 22.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva gjør regjeringen for å kartlegge hvordan nedstengningen av Norge har virket inn på tilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelser og hva gjøres for at de som trenger hjelp og assistanse skal få tilbakeført tilbud (herunder undervisningstilbud, tolketjenester, støttekontakt, dagtilbud og assistentbistand) slik det var før koronavirus-utbruddet – og for å bistå kommunene i å sikre et verdig og tilstrekkelig tilbud til funksjonshemmede?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1637 (2019-2020)

  Innlevert: 15.05.2020

  Sendt: 15.05.2020

  Besvart: 26.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Når vil arbeidsfolk få utbetalt penger som dekker kuttet i lønn som regjeringen foreslo da bedriftene fikk redusert sine lønnskostnader ved permittering og som Stortinget rettet opp ved å innføre en ordning der staten dekker lønn for dag 3 til 20 begrenset til 6 G i den første krisepakka i midten av mars?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1600 (2019-2020)

  Innlevert: 12.05.2020

  Sendt: 12.05.2020

  Besvart: 18.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden legge til rette for at arbeidstakerens feriepenger avsettes på egen konto slik det gjøres for skattetrekk?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1592 (2019-2020)

  Innlevert: 11.05.2020

  Sendt: 12.05.2020

  Besvart: 25.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil samferdselsministeren sette i gang et arbeid for å få forenklet saksbehandlingen knyttet til søknader om gravetillatelse og arbeidsvarsling ved arbeid på fylkeskommunal vei?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1591 (2019-2020)

  Innlevert: 11.05.2020

  Sendt: 12.05.2020

  Besvart: 19.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Bilistene betaler full bompengebelastning for strekningen E6 Elstad-Sjoa i Gudbrandsdalen, selv om den ikke er ferdig utbygd. Har samferdselsministeren mulighet til å påvirke når Nye Veier vil prioritere å få ferdigstilt dette prosjektet, og er det statsrådens vurdering at prosjektet blir raskere ferdigstilt nå når det er i porteføljen til Nye Veier, enn om det fortsatt var i porteføljen til Statens vegvesen?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1589 (2019-2020)

  Innlevert: 11.05.2020

  Sendt: 11.05.2020

  Besvart: 18.05.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Utlendingsforskriften § 6-6 krever oppholdstillatelse for sjøfolk på utenlandskregistrert skip som har regulær eller vesentlig virksomhet mellom norske havner. Imidlertid er det kun gitt to oppholdstillatelser for utenlandske sjøfolk i løpet av ti år. Betyr dette at kravet i utlendingsforskriften ikke etterleves, eller at det er svært få utenlandske sjøfolk som jobber om bord på utenlandsk registrerte skip som har regulær fart mellom norske havner?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1567 (2019-2020)

  Innlevert: 08.05.2020

  Sendt: 11.05.2020

  Besvart: 15.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange arbeidsledige og permitterte har nå fått tilgang på relevante kompetansetilbud, og hvor mange vil man anslå at deltar i dette for tiden og hvor mange som vil delta frem mot 1. september?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1551 (2019-2020)

  Innlevert: 08.05.2020

  Sendt: 08.05.2020

  Besvart: 15.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mener statsråden at det er rimelig at permitterte arbeidstakere skal tilbakebetale dagpengene allerede før de har fått muligheten til å søke på ordningen som er ment å sikre dem omtrent en full måneds inntekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1548 (2019-2020)

  Innlevert: 08.05.2020

  Sendt: 08.05.2020

  Besvart: 15.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvordan kan statsråden foreslå et system som forskjellsbehandler de ikke-statlige lufthavnene og hvilke konkrete vurderinger ligger til grunn for at eksisterende generelle tilskuddsordning er tilstrekkelig gitt den virkelighetsbeskrivelsen de ikke-statlige lufthavnene har spilt inn i prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1449 (2019-2020)

  Innlevert: 28.04.2020

  Sendt: 28.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil statsråden sørge for at personer som ble diagnostisert som lettere psykisk utviklingshemmet på bakgrunn av WISC lll i perioden 2003 til 2009 får tilbud om ny vurdering (helst før fylte 18 år), og at det fremover stilles krav til at testing gjøres på gjentatte tidspunkt for å sikre at diagnosen er korrekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1443 (2019-2020)

  Innlevert: 27.04.2020

  Sendt: 28.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Når vil statsråden komme til Stortinget med en oversikt over samferdselsprosjekter innen vei, jernbane og farled som ev. kan forseres, og hvilke kriterier vil statsråden legge til grunn for utvelgelsen av disse prosjektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1438 (2019-2020)

  Innlevert: 27.04.2020

  Sendt: 27.04.2020

  Besvart: 30.04.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva legger statsråden i begrepet snarlig, og når kan Stortinget regne med å få saken om videreføring av prosjektet R4 Roa - Gran grense til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Aud Hove (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1422 (2019-2020)

  Innlevert: 24.04.2020

  Sendt: 27.04.2020

  Besvart: 30.04.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Mener statsråden at politiet ikke trenger å gjennomføre reelle og tverretatlige beredskapsanalyser som grunnlag for politiberedskapen i distriktene?
 • Skriftlig spørsmål fra Aud Hove (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1421 (2019-2020)

  Innlevert: 24.04.2020

  Sendt: 27.04.2020

  Besvart: 30.04.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Mener statsråden at det er greit at de som bor i Nord-Gudbrandsdal i større og større grad kan risikere å måtte vente over en time på hjelp fra politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1374 (2019-2020)

  Innlevert: 21.04.2020

  Sendt: 22.04.2020

  Besvart: 24.04.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan organiserer Arbeidstilsynet kontrollen med at bedrifter ikke misbruker permitteringsordningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1332 (2019-2020)

  Innlevert: 14.04.2020

  Sendt: 14.04.2020

  Besvart: 22.04.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Er samferdselsministeren enig i viktigheten av å opprettholde avganger på ekspressbussene, og vil samferdselsministeren vurdere å sette inn tiltak som kan bidra til å opprettholde avgangene på ekspressbussene?