Innstilling frå finanskomiteen om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet for 2007

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. juni 2007

Reidar Sandal

leiar og ordførar