Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 10. desember 2020

Kristin Ørmen Johnsen

leder og ordf. for kap. 300, 800, 853, 854, 855, 3300 og 3855

Jorunn Gleditsch Lossius

ordf. for kap. 323, 842, 843, 847, 881, 3323, 3842 og 3847

Trond Giske

ordf. for kap. 335, 339 og 3339

Himanshu Gulati

ordf. for kap. 880

Marianne Haukland

ordf. for kap. 325, 326, 334, 337, 870, 873, 3325, 3326 og 3334

Kari Henriksen

ordf. for kap. 327, 342, 844, 846, 882, 856, 3342 og 3856

Silje Hjemdal

ordf. for kap. 840, 841 og 865

Tage Pettersen

ordf. for kap. 315, 860, 862, 867 og 868

Åslaug Sem-Jacobsen

ordf. for kap. 320, 848, 858, 1429, 1432, 3320, 3858 og 4429

Anette Trettebergstuen

ordf. for kap. 322, 328, 329, 2530, 3322 og 3329

Freddy André Øvstegård

ordf. for kap. 845