Stortinget - Møte fredag den 17. juni 2011 kl. 9

Dato: 17.06.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.33.