Sahl, Jan

Sahl, Jan (1950-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Representantforslag

Se alle

Spørsmål til statsrådene

Se alle spørretimespørsmål fra representanten
Se alle interpellasjoner fra representanten
Se alle skriftlige spørsmål fra representanten

Saksordfører i saker

Se alle