Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Halvorsen, Gunnar

Halvorsen, Gunnar (1945-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 90 dager

Gå til bildegalleri

Halvorsen, Gunnar har avgått ved døden.

Representantforslag

Se alle

Spørsmål til statsrådene

Se alle spørretimespørsmål fra representanten
Se alle interpellasjoner fra representanten
Se alle skriftlige spørsmål fra representanten

Saksordfører i saker

Se alle