Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007, kapitler under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 17)

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 5. desember 2006

Ine Marie Eriksen Søreide,

leder og ordf. for kap. 200, 206, 2410, 3200, 5310 og 5617

Anders Anundsen

ordf. for kap. 204, 228, 310 og 3204

Freddy de Ruiter

ordf. for kap. 254

Odd Einar Dørum

ordf. for kap. 271, 283, 285 og 920

Åsa Elvik

ordf. for kap. 286, 287, 3286 og 3287

Dagrun Eriksen

ordf. for kap. 340, 341, 3340 og 3341

Gunnar Gundersen

ordf. for kap. 257, 258, 272 og 1137

Jon Jæger Gåsvatn

ordf. for kap. 252, 255 og 276

Anniken Huitfeldt

ordf. for kap. 226

Gerd Janne Kristoffersen

ordf. for kap. 275, 281 og 3281

Anna Ljunggren

ordf. for kap. 253, 270 og 1023

Torfinn Opheim

ordf. for kap. 230, 256, 342, 3230, 3342 og 3256

Johannes Rindal

ordf. for kap. 220, 222, 1022, 3220, 3222 og 4022

Åse M. Schmidt

ordf. for kap. 288, 1020, 1021, 3288, 4020 og 4021

Ole-Anton Teigen

ordf. for kap. 225, 227, 229 og 3225