Innstilling fra finanskomiteen om lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 11. oktober 2000

Dag Terje Andersenleder Siv Jensenordfører og sekretær