Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012, kapitler under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 1. desember 2011

Marianne Aasen

leder og ordf. for kap. 200 og 3200

Elisabeth Aspaker

Tor Bremer

Dagrun Eriksen

ordf. for kap. 225, 227, 228 og 3225

ordf. for kap. 260 og 1137

ordf. for kap. 221, 1590 og 4590

Svein Gjelseth

Aksel Hagen

Mette Hanekamhaug

ordf. for kap. 283, 310, 1022, 1023, 1592, 4022, 4592 og 5610

ordf. for kap. 255, 286 og 3286

ordf. for kap. 229, 230, 3229 og 3230

Svein Harberg

Stine Renate Håheim

Tord Lien

ordf. for kap. 257, 2410, 5310 og 5617

ordf. for kap. 270, 281 og 3281

ordf. for kap. 280, 287, 1020, 1021, 3280, 3287, 4020 og 4021

Hadia Tajik

Bente Thorsen

Henning Warloe

ordf. for kap. 220, 222, 223, 224, 3220, 3222 og 3224

ordf. for kap. 258, 1591 og 4591

ordf. for kap. 285, 288, 920 og 3288

Truls Wickholm

Anne Tingelstad Wøien

ordf. for kap. 252, 253, 254, 256, 276 og 3256

ordf. for kap. 226