Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 12 S (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2011 Innst. 12 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 på områdene kirke, utdanning og forskning. Forslaget, med enkelte endringer vedrørende bl.a. private kirkebygg, Sjømannskirken, nettstedet Studiesenteret.no, Oslo domkirke, studiestøtte BRIK-land og Studiesenteret Finnsnes, ble vedtatt med regjeringspartienes stemmer (Ap, SV og Sp).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2011