Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7)

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 28. november 2011

Robert Eriksson

leder og ordf. for kap. 611, 612, 613, 614, 615, 616, 666, 667, 2470, 2670, 3614, 3615, 3616, 5470 og 5607

Karin Andersen

Tove Linnea Brandvik

Magnhild Eia

ordf. for kap. 621 og 643

ordf. for kap. 606, 2650 og 2655

ordf. for kap. 640, 642, 2542, 3640, 3642 og 5704

Vigdis Giltun

Sylvi Graham

Steinar Gullvåg

ordf. for kap. 2661 og 2686

ordf. for kap. 634, 649, 2620, 2680 og 3634

ordf. for kap. 635, 664, 2541, 3635 og 5705

Kari Henriksen

Torbjørn Røe Isaksen

Kjell Ingolf Ropstad

ordf. for kap. 604, 605 og 3605

ordf. for kap. 2651

ordf. for kap. 646, 660 og 847

Laila Marie Reiertsen

Anette Trettebergstuen

ordf. for kap. 648, 2540, 2690 og 5701

ordf. for kap. 600 og 601