Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 15 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.11.2011 Innst. 15 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2012 for de budsjettkapitler som hører inn under Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7). Rammeområde 7 ble vedtatt med netto utgiftsramme på kroner 338 991 935 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2011