Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2015

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. desember 2014

Marianne Marthinsen

Siri A. Meling

fung. leder

ordfører